’12. Kalkınma Planı’yla 5 yıllık yol haritası! Kişi başı gelir hedefi 17.554 dolar

MİTHAT YURDAKUL / Ankara – Planda 5 yıl boyunca yapılacak icraatların yanı sıra Türkiye’nin 2053 vizyonu da yer alıyor.?Kalkınma Planı ile 2028’de GSYH’nin 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına düşen milli gelirin 17 bin 554 Dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Planda işsizliğin 2028’de yüzde 7,5’e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması öngörülüyor. Plan çerçevesinde Türkiye’nin enerjide merkez ülke olması için adımlar atılacak. Net Sıfır Emisyon hedefi, karbonsuzlaşma faaliyetleri, enerji ve kaynak verimliliğini artıracak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik edecek adımlar Kalkınma Planı’nda yer alıyor.

Plana göre istihdam, enflasyonla mücadele ve sosyal güvenlik gibi alanlarda atılacak bazı adımlar şöyle:

– Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısını içerecek şekilde ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek ve tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımı teşvik edilecek.

– Aile bütçesi yönetimi, yatırım araçları konularında dijital kanalların da kullanımıyla danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek. Tüm eğitim, yaş ve gelir grubundan kişilere elektronik ortamda finansal eğitim sağlanacak. Finansal okuryazarlık ilk ve orta öğretim müfredatına konulacak.

– Emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı dikkate alınacak. Düşük gelirli esnaf-sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

– Elektrik ve doğal gaz piyasalarında belirli gelir seviyesinin altındaki tüketici gruplarının desteklenmesi uygulamasına geçilecek.

– Kamu sektöründe esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışması yapılacak. Kamu görevine ilk defa atanacaklar için mevcut sınav sistemi mevzuat ve uygulama boyutuyla gözden geçirilerek, sözlü sınavların görevin gerekli kıldığı hallerle sınırlı kalması sağlanacak. Sınav kurullarının tarafsızlığı, şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirilecek.

Çoklu konut sahipliğine karşı kredi kısıtlaması

Ekonomik dengeleri bozucu mahiyette olan ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek.

Konut fiyatları ve kiralardaki artışlara karşı konut arzı artırılırken, belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlamalarının etkinliği artırılacak.

Üretim maliyetlerini artıran hizmet fiyatlarında düşüş sağlanacak ve hizmet fiyatlarında katılık oluşması engellenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x