Lisansüstü eğitimde ‘yayın’ ve ‘akreditasyon’ kriteri

YÖK tarafından lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak için lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve yürütülmesine dair ilkeler yeniden belirlendi. Buna göre, açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak üzere belirli yeterliliklerin sağlanması gerekecek.

DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS AÇILMASI KRİTERLERİ
Buna göre, öğretim üyelerinin, programın açılacağı üniversite kadrosunda görevli olması, ayrıca doktora veya doçentliğini programın açılacağı alandan almış olması şartı aranacak. Söz konusu program disiplinler arası ise; doktora veya doçentliğinin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği doğrudan ilişkili alanlarda olması gerekecek. Doktora programı, en az iki profesörle açılacak. Program, akademik kadroda birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere, üniversite kadrosundan en az 6 öğretim üyesi ile açılabilecek. Lisans programındaki ana bilim, ana sanat dalı ile aynı isimde doktora programı açılması halinde bu öğretim üyelerinin 4’ünün doğrudan programın açılacağı alandan olması istenecek. Diğer iki akademisyen ise 2’si Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği ilgili alanlardan olabilecek.

Başvuru yapılan yüksek lisans ve doktora programında görev alacak öğretim üyeleri başına düşen yayın eser sayısı ortalamasının, müracaat edilen yıldan önceki takvim yılı dikkate alınarak en az 1 olması gerekecek. Doktora programına üniversitenin başvuru yapabilmesi için ise en az bir program akreditasyonunun olması gerekecek.

NİTELİKLİ YAYIN ŞARTI
Yüksek lisans ve doktora programlarında görev alacak öğretim üyelerinin yayınları eserleri konusunda dikkate alınacak kriterlere ‘nitelik’ şartı da getirildi. Buna göre YÖK tarafından belirlenen akademik dergilerde yayın şartının sağlaması gerekecek. Öğretim üyesi yeterlilikleri her yıl mayıs ayında, yayın yeterlilikleri ise 3 yıl sonunda gözden geçirilecek. Şartları sağlayamayan programlara yeni öğrenci alınmayacak.

ÜNİVERSİTE DIŞI ARAŞTIRMACILAR DANIŞMAN OLABİLECEK
Açılan lisansüstü programlarda yeterli niteliklere sahip öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman olarak atanacak. Böylece yükseköğretim kurumları dışında çalışan doktora derecesine sahip Türk veya yabancı uyruklu nitelikli araştırmacıların da birinci danışman olabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x